The Lion of Judah Hath Prevailed

Solomonska kruna

HIM - Ethiopian Man of the Millennium

 

HIH - Zere Yacobe

 

HIM - Amha Selassie

 

The Imperial Family

 

The Imperial Chancellor

 

Biti c'emo transparentni i provjerljivi za svaku sekundu i cent uložen uložen u nas…

Strateški ciljevi

            Glavni strateški cilj je stvaranje fondova i resursa koji c'e podupirati humanitarne djelatnosti u Etiopiji, njezinoj dijaspori i ostatku svijeta razvijajuc'i strateška partnerstva sa c(asnim javnim i privatnim institucijama.

Kratka povijest

Ethiopia 2000 Projekt je idejno dijete Haile Sellassie I Humanitarne Fundacije posvec'ene da služi rastuc'im potrebama naroda Etiopije u 21-om stoljec'u. Ima široku potporu javnih i privatnih institucija posvec'enih da služe i suoc(e se izazovima i moguc'nostima Etiopijeu novom milenijumu. Organizacija je ustanovljena u Ožujku 2000-te godine i od tada je organizirala analizu potreba i savjetodavne misije u Ethiopiju, Europu i extenzivno u zoni grada Washingtona, DC, savezne države Utah i Arizona, te regije Denver i Colorado u Sjedinjenim Americ(kim Državama. Struc(na udruženja , gospodarske komore i organizacije za me?uvjerski dijalog kao i viteške zajednice glavni su partneri i dionic(ari ovog plemenitog i dobrotvornog udruženja.

Vrsta usluga koje su pružaju

Fundacija je posvec'ena stvaranja resursa putem c(asnog marketinga ,te stvaranja fondova za pomoc' kratkoroc(nim i dugoroc(nim potrebama Etiopije. U ovom trenutku fundacija pomaže u razvitku Službe hitne medicinske pomoc'i uz potporu LDS crkve, Etiopia 2000 Projekta Autocefalne pravoslavne crkve ipoduzec'a za Globalno istraživanje i razvoj .Dodatno, fundacija je involvirana u potporu projekta ukorjenjivanja trave, i razvoja projekata u Etiopiji koje vode Dvanaest plemena izraelskih ,katolic(ke dobrotvorne udruge (projekti razvoja ruralne sredine) , ulic(ne misije luteranske crkve u Addis Abebi ,te projekta «Ljudi ljudskog siroc(adi» kao i kampanje prevencije HIV/AIDS-a.

Background Information

 

Guiding Principles

 

Imperial Ethiopian Order of Saint Mary of Zion

 

Imperial Ethiopian Order of Baronets

 

Excerpts from the Consitiution of 1955

 

Board of Directors

 

Special Projects

 

Medical Projects

 

Educational Projects

 

Cultural Projects

 

HIM Speeches

 

Contacts

 

Links

 

Email

Last Updated: February 28, 2004

www.SolomonicCrown.org
Imperial Solomonic Foundation, Ltd.

© 2000 ISG, LLC.
Email the Web Master